Jdi na obsah Jdi na menu
 

1. Jak nediskutovat:

Z debaty na Sagitu:

Místem podnikání podle §13a Obch.Z může být i provozovna. Jana F.

Pouze v tom případě, že se shoduje s místem podnikání. xy

Provozovna je místem podnikání. Jana F.

Zákony na Vás neplatí, tak to zkusím polopaticky:-)
např.:....S pojmy provozovna a místo podnikání se živnostníci setkávají doslova na každém kroku. Ovšem jejich význam je ve svém základu naprosto odlišný. Jak nám potvrdila vedoucí živnostenského úřadu magistrátu Jarmila Weczerková, záměna bývá na denním pořádku a ve svém důsledku způsobuje podnikatelům zbytečné nepříjemnosti. "Místo podnikání je takové místo, kde se živnost neprovozuje, ale jen řídí a organizuje. Uvádí se na živnostenském listu. Samotná realizace činnosti je umístěna právě do provozovny," vysvětluje J. Weczerková
nebo: http://www.c-budejovice.cz/CZ/99/FAQ/20040910-040.htm
nebo: Jaký je rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou?
Místo podnikání - je adresa odkud podnikatel - fyzická osoba řídí svoji činnosti (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů, atd.). Místo podnikání je postaveno na roveň sídlu právnické osoby, i když novelou č. 356/1999 Sb. ztratilo svůj význam. Místo podnikání si volí podnikatel podle vlastní úvahy, nejčastěji to bývá adresa trvalého bydliště, ale není to pravidlem, lze samozřejmě místo podnikání mít shodné s adresou své provozovny. Pokud se však adresa místa podnikání liší od trvalého bydliště je podnikatel povinen jej živnostenskému úřadu dokladovat dokumentem o užívacím právu objektu. Fyzická osoba může mít jen jedno místo podnikání, které se vztahuje k celé jeho podnikatelské činnosti (i pro více živností). Místo podnikání musí mít podnikatel vždy. Podnikatel je povinen pro účely doručování korespondence viditelně označit místo podnikání, liší-li se od bydliště svým jménem a příjmením a identifikačním číslem. Právnická osoba takto označí své sídlo nebo umístění organizační složky.
Provozovna - prostor, v němž je živnost provozována. Toto je nejdůležitějším znakem provozovny! Za provozovnu se pro účel zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb. Podnikatel může provozovat jednu živnosti ve více provozovnách. Samozřejmě lze provozovat v jedné provozovně více živností. Nejčastějšími provozovnami jsou obchody, prostory k poskytování služeb zákazníkům (např. kadeřnické salóny, restaurace, ad.), stánky, sklady, dílny, byty, prodejní automaty, pojízdné prodejny.
a jeden praktický příklad: koupíte na pouti na stánku "něco". Na požadovanou fakturu Vám prodavač napíše co? Jan Novák, stánek č.4 u pátýho dubu? Jak mu potom třeba zašlete reklamaci? xy

Nějak mi to nesouhlasí s tím, co jste psala dříve:
"v rozsudku z roku 2005 je dokonce psáno, že za místo, kde se podniká, se považuje i místo, , kde má např. uskladněno zboží nebo se tam nacházejí účetní doklady.
Autor zprávy: 1234
Čas zápisu: 20.3.2007 20:22 z adresy 81.19.12.xxx " Jana F.

Rozsudky se nesmí jen tupě aplikovat na cokoliv. Každý je specifický pro ten který případ. Toto je rozsudek ohledně práva FÚ vstoupit a prohledat místo, kde se podniká. Ale to by bylo s Váma na dlouho. Zkuste si projet diskuze tady i na BC na téma - provozovna kontra místo podnikání. Vynechejte své příspěvky, kde tvrdíte nesmysly o tom, že je to úplně jedno, protože je to totéž. A když se zaměříte na ostatní odpovědi, třeba to konečně pochopíte:-) xy

Zřejmě se tedy od vás nedočkáme vysvětlení, proč tupě aplikovat definici místa podnikání ze živnostenského zákona na OZ a ZDPH.
Dopadlo to jako vždy - když jste v koncích, tak nastoupí invektivy. Jana F.

***

2. Jak diskutovat:

Pokračování druhý den - ani se mi nechtělo se o tom tady rozepisovat...

Jenže pozdě večer mě překvapil a probudil z letargie nečekaný závěr:

Co na to ObchZ §13a? xy

Obchodní zákoník o tom nic neříká.Ten říká jaké SVÉ údaje máte uvádět.Neříká nic o údajích odběratele.A otázka byla na přijaté faktury. xyz

Takže u přijatých jen běžný daňový doklad musí obsahovat místo podnikání nebo sídlo:-) xy

Tady jde o daňové doklady?Údaje na daňových dokladech se řídí zákonem o DPH.Paragraf 13a musíte číst pořádně a pak teprve aplikovat.A aplikovat na tento případ ho nemůžete.xyz

Máte bod!:-)))) xy

Nejde o body.Jde o to že se nemůžete ohánět nějakým paragrafem když nevíte o čem je. xyz

***

Tak díky za tu lekci. Dost tvrdou i pro mě, když si uvědomím, že na tohle nikdy mít nebudu. Ale jsem šťastná, že mi bylo dopřáno něco takového alespoň bez dechu sledovat :-).

***

Dodatek:

1234 (xy) debatuje nefér způsobem, používá opravdu odporné způsoby, jak "vyhrát " v debatě (viz její tvrzení, že její příspěvek byl otázkou), uráží ty, co mají jiný názor, neštítí se překrucovat fakta a použít jen to, co se jí zrovna hodí, jsou jí dobré citace kdekoho, odvolává se i na zprávy z tisku, zaplaví vás nesmyslnou spoustou slov a frází, odvádí pozornost jinam, mlží atd. atd. - je to opravdu nechutný projev. Někdo jiný by to vyjádřil lépe a odborně, já pro to mám pracovní označení: při debatování s 1234 si připadáte jako po krk ve sračkách.

Ale proč to píšu - ptám se totiž sama sebe, jestli s takovým člověkem debatovat fér, poctivě a slušně. Tím nemyslím sklouznout hned na její úroveň, ale použít prostě toho, co umožňuje řeč. Příklady:

... na ty jsem teď líná... Ale uvedu něco podobného: 1234 měla v podstatě pravdu v tom, že se jednalo o dva spory. To, co jsem tvrdila já, bylo něco jiného, než to, co projela s neznámým andělem seslaným z nebes :-). Jenže bylo celkem snadné to sehrát tak, že vypadá jako blbec ve všem. Debata je sáhodlouhá, podrobně to těžko bude někdo zkoumat. Čímž nechci říct, že měla pravdu i ve sporu se mnou, nebo že jsem měla pravdu já. V tomto případě opravdu nevím. Ale výčitky svědomí budu mít, až mi někdo objasní, proč bych je měla mít. 1234 zjevně vůbec zvlášť se mnou diskutovat nikdy nechce, chce mě jen urazit, ponížit, zašlapat do země a jsou jí k tomu dobré všechny prostředky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář